Es-selamu alejkum ue rahmetullahi ue berakatuhu
Xhamia e Regensdorfit 

Është një Xhami e vlersuar nga personalitete të ndryshëm dhe u bënë thirrje

të gjithë besimtarëve në çdo kohë dhe moment munden ta vizitojn Xhaminë tonë, dyert janë të hapur pë të gjithë

checked.svg
jeni të mirëseardhur!a

Es-selamu alejkum ue rahmetullahi ue berakatuhu

Xhamia e Regensdorfit është një Xhami e vlersuar nga personalitete të ndryshëm dhe u bënë thirrje të gjithë besimtarëve në çdo kohë dhe moment munden ta vizitojn Xhaminë tonë, dyert janë të hapur pë të gjithë, jeni të mirëseardhur!


Shënimi i 20 vjetorit

Shërbimet tona

- Sherbimet qe ofron xhamija e Regensdorfit per xhematin e vet -

Falja e namazeve


Seminare periodike


Ligjërata javore


Mësim Besimi për fëmijët


Seminare periodike


Organizimi i tribunave shkencore dhe fetare


Koha e namazit

Pesë Shtyllat e Islamit

  • Shehadeti - Dekalrimi i se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe se Muhammedi është i dërguari i tij. 
  • Namazi - Të falurit pesë herë në ditë në kohë të caktuara.
  • Agjërimi - Agjërim dhe vetë-kontrolli gjatë muajit të bekuar të Ramazanit
  • Zeqati - Dhurimi i 2.5% i fitimeve të varfërve dhe nevojëtarve.
  • Haxhi - Pelegrinazhi për në Mekë së paku një herë në jetë nësë ka mundësi.